ପ୍ରଜାପତି ସହିତ ରେସିନ୍ ଫେସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ ହାଣ୍ଡି |

MOQ:720 ଖଣ୍ଡ / ଖଣ୍ଡ (ବୁ be ାମଣା ହୋଇପାରିବ |)

ଆମର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲେଡି ଫେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚରମ ଉପାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଚମତ୍କାରତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରିବା |ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆରାମ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

ଆମର ଲେଡି ଫେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ ସହିତ, ତୁମର ଚାରା ରୋପଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କରିବାର ସ୍ freedom ାଧୀନତା ଅଛି |ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହେଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କାର୍ଫ, ଚଷମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ decor ଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କଳାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ style ଳୀକୁ ଅନୁକୂଳ କରେ |ସମ୍ଭାବନାଗୁଡିକ ଅସୀମ ଏବଂ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ |

ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ରଜନୀରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ନିର୍ମିତ |ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ଫାଟିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରଖିପାରିବେ |ଆମର ଚାରା ରୋପଣକାରୀମାନେ ସ୍ sun ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମେତ କଠିନ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚମତ୍କାର ଲେଡି ଚେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିର ଡିଜାଇନ୍ ଯେକ any ଣସି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତା ଏବଂ ଚମତ୍କାରତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରିଥାଏ |ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ସେଲଫ୍ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋସିଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ତୁରନ୍ତ ଏକ ଫୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଆକର୍ଷିତ କରିବେ |ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ସବିଶେଷ ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିବ |

ଆମର ଲେଡି ଚେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ମାନେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ପ୍ରଶସ୍ତ ଭିତରକନିକା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇନଡୋର ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର କୋଠରୀ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଜଳର ସଠିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଜଳସେଚନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି |ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରହେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମଗ୍ରିକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ |

ଟିପ୍ପଣୀ:ଆମର ପରିସର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଚାରା ରୋପଣକାରୀ |ଏବଂ ଆମର ମଜାଦାର ପରିସର |ଉଦ୍ୟାନ ସାମଗ୍ରୀ |.


ଅଧିକ ପଢ
 • ବିବରଣୀ

  ଉଚ୍ଚତା:20cm
  ମୋଟେଇ:12cm
  ସାମଗ୍ରୀ:ରଜନୀ |

 • କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍

  ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗ ଦାୟୀ |

  ଆପଣଙ୍କର ଯେକ Any ଣସି ଡିଜାଇନ୍, ଆକୃତି, ଆକାର, ରଙ୍ଗ, ପ୍ରିଣ୍ଟ୍, ଲୋଗୋ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ 3D ଚିତ୍ରକଳା କିମ୍ବା ମୂଳ ନମୁନା ଅଛି, ତାହା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ |

 • ଆମ ବିଷୟରେ

  ଆମେ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଯିଏ 2007 ରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ସିରାମିକ୍ ଏବଂ ରଜନୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି |

  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନରୁ ଆମେ old ାଞ୍ଚା ତିଆରି କରି OEM ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |ଏହା ସହିତ, ଆମେ “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସେବା ଏବଂ ସୁ-ସଂଗଠିତ ଦଳ” ର ନୀତିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ |

  ଆମର ବହୁତ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବହୁତ କଠୋର ଯା inspection ୍ଚ ଏବଂ ଚୟନ ଅଛି, କେବଳ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ପଠାଯିବ |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |